AKTUALITY


  • počet pracovníků je 57
  • kapacita zařízení je v současné době 78 osob se zdravotním postižením
Divadelní Skalička 2016

Ve čtvrtek 15. září 2016 uspořádal Domov Větrný mlýn Skalička (DVM) druhý ročník festivalu divadelních představení klientů domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) Olomouckého kraje. Sešli se zde zástupci pobytových zařízení Olomouckého kraje, aby předvedli svá vystoupení a společně se pobavili. O zahájení se postaraly klientky ze Skaličky s „Kočičím kabaretem.“ Na pódiu společně účinkovalo 14 „koček“ a 2 „psi.“ Do rytmu známých písní poskakovali, tančili, promenádovali se a také upekli dort podle návodu z pohádky Josefa Čapka. Z Centra Dominika Kokory nám zatančily orientální břišní tanečnice, klienti z Dřevohostic vtipně sehráli pohádku O Křemílku a Vochomůrkovi. Taneční scénka „O nenaplněné lásce“ v provedení klientů z Domova Na zámečku v Rokytnici dojala všechny diváky a ještě jsme nestačili zamáčknout slzu dojetí a napochodovali vojáci. Vojenská přehlídka včetně letecké akrobacie a „seskoku parašutistů“ byla vyvrcholením programu. Originálně a s humorem ji podali kamarádi z  Litovle. Bohatý potlesk, obdiv a srdečný smích byli odměnou všem účinkujícím. K dobré náladě a úsměvům přispěla také jedinečná moderátorka, krásné počasí, výborné občerstvení a závěrečná diskotéka. Všichni se dobře bavili, a když nastal čas se rozloučit, slíbili jsme si, že za rok se tu opět sejdeme. Poděkování patří sponzorům: paní RNDr. Marii Vignati, MUDr. Martinu Jurčovi, manželům Šipkovým a Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a také všem zaměstnancům DVM, kteří přispěli k organizaci a hladkému průběhu celé akce. 

Křemílek a Vochomůrka Kočičí kabaret Letectvo„Pohodička na domečku, aneb požár“ v Domově Větrný mlýn Skalička.


    Ve čtvrtek 12. 3. 2015 se v Domově Větrný mlýn Skalička uskutečnilo jedno z pravidelných setkání pedagogů a aktivizačních pracovníků domovů pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje.
    Na tomto setkání bylo prezentováno představení „Divadla My“ s herci z Klíče, centra sociálních služeb v Olomouci. Divadelní kus „Pohodička na domečku“ byl výjimečný tím, že klienti z Klíče v interaktivním představení zapojili do děje  diváky - klientky z Větrného mlýna. Herci velmi věrohodně a přirozeně sehráli situaci, při které vznikne v bytě požár. Taková situace ve skutečnosti může nastat velmi rychle a také je potřeba ji velmi rychle řešit. Díky nasazení a přesvědčivosti herců byly naše klientky vtaženy do děje. Spontánně nabízely svá řešení a ani nebylo nutné je k tomu příliš vybízet. Každá reagovala po svém, a když jedna nevěděla, tak druhá se přidala se svým nápadem. Výsledkem bylo, že naše klientky získaly osobní zkušenost s touto krizovou situací. Ještě po odchodu ze sálu hojně diskutovaly. Správný postup řešení nejen viděly, ale samy k němu i dospěly. Jelikož to byl pro ně velmi silný zážitek, věřím, že si ho budou dlouho pamatovat. Tím bude splněn účel a cíl představení.  Cílem totiž bylo názorně naučit osoby s mentálním postižením správně postupovat v krizové situaci. Představení bylo nejen kulturním a estetickým zážitkem, ale zároveň má praktický dopad do denního života.
    Pro účastníky profesního setkání, kteří pracují s lidmi s mentálním postižením, bylo představení výbornou inspirací pro jejich práci a také jednou z forem seznamování klientů s řešením nouzových a havarijních situací, což po nás požaduje standard kvality č. 14.NOVÝ LŮŽKOVÝ PAVILON

Dne 31. 8. 2012 jsme slavnostně, za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje, pana ing. Martina Tesaříka přestřihli pásku a zahájili tak provoz nového lůžkového pavilonu. Tomuto zahájení bylo samozřejmě přítomno i mnoho dalších významných hostů. Byli to zástupci Olomouckého kraje. Především paní náměstkyně hejtmana pro sociální záležitosti Mgr. Yvona Kubjátová, která má velkou zásluhu na vybudování tohoto díla, vedoucí odboru sociálních služeb paní PhDr. Markéta Čožíková, vedoucí odboru investic pan ing. Kubín, pracovníci tohoto odboru ing. Crlíková a další hosté. Přítomni byli i zástupci architektů, kteří pavilon vyprojektovali, ing. Brabenec, ing. Polách. Zastoupeni byli samozřejmě zástupci stavební firmy, která provedla zakázku, především pan ředitel ing Pavlík. Kromě těchto hostů zde byli kolegové ředitelé některých zařízení sociálních služeb, které zřizuje Olomoucký kraj.
Co však předcházelo tomuto slavnostnímu aktu? Dlouhé roky prosazování myšlenky postavit novou stavbu a zlepšit tak ubytovací podmínky našich děvčat. První studie byla udělána v roce 2003. Od té doby jsme se stále snažili, aby dostala reálnou podobu. To se nakonec podařilo v roce 2008. Tehdy bylo rozhodnuto zpracovat projektovou dokumentaci se vším všudy a tedy i se stavebním povolením. To se opravdu podařilo v roce 2009 a již v roce 2010 měla být stavba zahájena. Tehdy se to však ještě nezdařilo. O rok později, tedy na jaře roku 2011, však bylo rozhodnuto stavbu realizovat. Ještě ten rok se skutečně započalo s výstavbou. V srpnu 2011 byla stavba započata. Za rok byla dokončena a předána do užívání. Úctyhodný výkon. Celá stavba je realizována z prostředků Olomouckého kraje. Cena díla je 34,6 milionu korun.
Ubytování zde najde 40 osob. Bydlet budou ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, které převládají. Před pokoji jsou předsíňky, ve kterých je sociální zařízení. Budova je jednopatrová. Na každém podlaží je společná společenská místnost, která je vybavena rovněž jako kuchyňka. Na každém patře se rovněž nachází společná koupelna, ve které je možno provádět například masáže. Budova má samozřejmě i osobní výtah a to i pro přepravu ležícího klienta na posteli. Spodní část společné místnosti je upravena pro zřízení zimní zahrady a nahoře se vychází ze společné místnosti na dvě prostorné terasy. Budova je určena pro 40 osob. Nezvyšujeme však kapacitu zařízení. Ta zůstává stále na 78 osobách. V rámci humanizace sociálních služeb výrazně zlepšujeme bydlení uživatelek naší služby. Stavba je citlivě zasazena do okolního prostoru parku. Z našeho pohledu se jedná o velmi podařenou investici.


pohled na nový pavilon pohled na nový pavilon otevírání nového pavilonu slavnostní přípitek
toalety pro vozíčkáře do pokojů se vchází z předsíňky nahlédnutí do jednoho z pokojů pohled z pokoje do předsíně
sociální zařízení hlavní schodiště společné místnosti jsou vybaveny kuchyní pohled ze společné místnosti v patře
sesterna, služební pokoj sesterna pohled z terasy do dvora pohled z terasy ke kapli a do obce 
  Mgr. Antonín Němec
 ředitel Domova