Rada Olomouckého kraje schválila na svém zasedání dne 22.6.2007 změnu názvu naší organizace. Od 1.7.2007 se nazýváme Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace.

Poslání:
Základním posláním Domova Větrný mlýn Skalička, p.o., pobytového zařízení pro osoby se zdravotním postižením,  je
poskytovat dívkám a ženám s mentálním postižením vstřícné prostředí s přiměřenou podporou a péčí tak, aby mohly prožít život aktivně a  smysluplně na základě jejich individuálních potřeb a přání.

 

                                                              

                                                               Cílová skupina uživatelů služeb Domov Větrný mlýn Skalička, p.o. 

 

Služby poskytujeme dívkám a ženám s mentálním postižením  od 3 let věku, které jsou závislé na péči jiné fyzické osoby.
Horní věková hranice není omezena.
Kapacitně je služba určena pro 78 uživatelek.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Osoby, které nesplňují podmínky pro poskytnutí pobytové sociální služby v DVM, jsou vyrozuměny o zákonných důvodech odmítnutí (podle § 91 odst. 3 zákona 108/2006 a § 36 prováděcí vyhlášky).


Poznámka:
Zájemce o přijetí do DVM Skalička upozorňujeme na vhodnost věkové kategorie žadatelky vzhledem k dětskému kolektivu v DVM a možnosti začlenění do volnočasových aktivit.

 • Vzhledem k aktivitám, které nabízíme, jsme zařízení vhodnější pro mladší věkové kategorie.
 • Podněty, připomínky, stížnosti ke službě můžete podávat do schránky ve vestibulu nebo kterémukoliv zaměstnanci zařízení, ten je povinen je předat vedoucímu pracovníkovi. Formy podání jsou písemné, ústní, jmenovité i anonymní. Pravidla pro stížnosti jsou k nahlédnutí v Domově u každého pracovníka přímé péče a samozřejmě u vedoucích pracovníků.
 • Naše organizace se kromě vnitřních předpisů, řídí souborem přijatých standardů kvality, které jsou k nahlédnutí v Domově.
 •  

  Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace se nachází v malebném prostředí Moravské brány, asi 7 km od Hranic na Moravě (směrem na město Kelč).

  Je umístěn uprostřed obce Skalička v rozlehlém parku, který je jeho velkolepou součástí. Nachází se zde množství chráněných rostlin a ohrožených živočichů.


  zámek
  nový pavilon
  celkový pohled

  Do obce Skalička byl převezen dřevěný větrný mlýn pocházející z počátku 17. století, který byl zařazen do kulturních památek ČR. Tento mlýn, zvaný "Větřák", byl inspirací ke vzniku loga našeho zařízení a také našeho nového názvu.

  mlýn
  letecký pohled  Domov Větrný mlýn Skalička tvoří komplex šesti budov. Rekonstrukcí starého arcibiskupského zámku vznikla hlavní budova - zámeček, kde jsou situována čtyři oddělení pro klientky s vysokou mírou podpory. Další dvě původní budovy (severní a jižní) byly upraveny pro potřebu zařízení. V jižní se nachází především výchova-dílny pro volnočasové aktivity, prádelna a kotelna. Za touto budovou dále k jihu je další nová budova výchovy se společenským sálem. Na severní straně je správní budova, která je spojena s hlavní budovou koridorem.V ní se nacházejí kanceláře ředitele, sociální pracovnice, správce, účetních a dále kuchyň s jídelnou a šatny personálu. Za touto budovou k severu je ještě budova údržby.  Od roku 2012 bydlí klientky s nižší mírou podpory v objektu nového pavilonu, který sousedí s hlavní budovou. V pavilonu jsou umístěna dvě oddělení, klientky zde
  většinou bydlí  v pokojích po třech.

  hlavní budova zámku

  pohled z jižní strany

  pohled na nádvoří

  pohled ze severní strany

  zámek a nový pavilón

  pohled přes nádvoří

   

   

  .::  další  --->