V areálu zařízení byla vystavěna kaplička Sv. Teodora, která dodnes slouží k bohoslužbám a pořádají se tu i všechny církevní obřady. Na jaře 2006 byla bezúplatně převedena na obec Skalička.

  

   

 

Cíle námi poskytované sociální služby

Podporovat klientky v aktivním přístupu k zvládání péče o vlastní osobu a soběstačnost s ohledem na individualitu každé z nich, udržení a rozvoj nabytých schopností a dovedností, podporovat vztahy klientek s blízkými osobami.  


Principy, zásady

  1) zásada individuálního přístupu při plánování služby

  2) zásada dodržování lidských práv

  3) zásada partnerství a rovného přístupu

  4) zásada bezpečné a odborné služby

  5) zásada týmové spolupráce


Poskytované služby

Zařízení poskytuje služby klientkám od 3 let jejich věku do úmrtí.

Zařízení poskytuje služby podpůrné, rozvíjející a doplňkové.

 

Poskytované služby:

 

A.      Podpůrné

- Ubytování

- Zajištění stravy

- Ošacení

- Zdravotní péče

- Úklid

- Osobní hygiena

- Sociálně-právní a finanční servis  

 

B.      Rozvíjející 

- Výchova a vzdělávání dle individuálních schopností

- Vytváření pracovních dovedností

- Volnočasové aktivity a zájmová činnost

 

C.      Doplňkové – dle zájmu klientů eventuálně rodiny

V Domově Větrný mlýn Skalička:

- Poradenská činnost pro klienty – sociální problematika, právní problematika, finanční poradenství, životní situace, …

 

Mimo Domov Větrný mlýn Skalička

- Nákupy (asistované, konzultované)

- Doprava (asistovaná, konzultovaná)

- Další veřejné služby a produkty pro klientky využitelné (asistence, konzultace).

- Podpora vstupu a začleňování do komunity obce

- Spolupráce s rodinami klientek (poradenství, …)

 

Podrobné a detailní informace lze získat přímo v Domově Větrný mlýn Skalička.

 Ubytování klientek je poskytováno ve vícelůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny.


Klientky se během dne soustřeďují v denních místnostech na svém oddělení, které jsou vždy vybaveny televizním přijímačem a videem.

 

<---  zpět  ::.

.::  další  --->