Cílem naší organizace je zvýšit soběstačnost klientek a zajistit postupné snižování závislosti na poskytované službě.

V současnosti má naše zařízení kapacitu 78 obyvatel, o které pečuje celkem 54 pracovníků. Zdravotní personál 7 osob, jeden speciální pedagog, pracovníci  v sociální službě 27, THP – 5, sociální pracovnice – 1 a ostatní úseky (prádelna, kuchyň, údržba, švadlena a úklid) 14.


Z celkového počtu 78 klientek je do:

 Věk do

3-6 let

7-12 let

13-18 let

19-26 let

27-65 let

66-85 let

více než 85 let

 Počet

0

1

6

11

57

3

0

 


Klientkám zabezpečujeme komplexní péči, což zahrnuje především poskytování ubytování a stravování mezi které patří zejména praní, úklid a vaření, dále výchovu a vzdělávání, a péči zdravotní a sociální. Klientky jsou rozděleny vzhledem ke svému postižení do šesti oddělení.

<---  zpět  ::.

.::  další  --->